Välj en sida

#kryssahellmark #VAL2022

Hellmark 2022

Med siktet inställt på Riksdagen jobbar jag för att Enköping, Uppsala län och Sverige ska ha en levande landsbygd och ett blomstrande företagande
Kaffe & Politik ☕️🍀

Bygga på något nyttLäs om mina frågor
Bygga på något nytt

Rösta Hellmark 2022

Magnus Hellmark

Magnus kandiderar till kommunfullmäktige i Enköping, regionfullmäktige och riksdagen för Centerpartiet i Uppsala län i valet 2022.

Magnus är sedan valet 2014 aktiv inom kommunpolitiken i Enköping där han är invald i kommunfullmäktige och arbetar med frågor i kommunstyrelsen, tekniska nämnden och upplevelsenämnden.

Centervänner i Uppsala län och alla andra intresserade. Jag står till ert förfogande som kommun, region och riksdagskandidat i den pågående medlemsomröstningen till valet 2022. Centerpartiet i Uppsala län behöver flera starka gröna röster. Tillsammans ska vi bygga på något nytt och jobba mot målet – två riksdagsmandat 2022!

#kryssahellmark  #val2022

Använd din rösträtt

%

Valdeltagande 2018

I en demokrati utgår den offentliga makten från folket. Vi har alla ett gemensamt ansvar för samhället vi lever i. Du kan påverka samhällsutvecklingen genom att rösta i de allmänna valen.

Hitta din närmaste vallokal här https://vallokaler.se

%

Personröster 2018

Vem är Hellmark

Det här är Hellmark

Frågor Hellmark driver

Mina frågor

Jag debatterar gärna frågor om miljö, jordbruk, infrastruktur och försvar i kammaren. Med stort nätverk, gedigen arbetslivserfarenhet i kombination med starka och tydliga värderingar och hårt arbete är jag helt rätt kandidat som kan rivstarta i Riksdagen från dag ett!

Landsbygdsperspektivet

Landsbygdsperspektivet är grundfundamentet i all vår politik och vi har ett särskilt engagemang i frågor som rör landsbygd, jobb och företag, vård och omsorg, grön tillväxt – Politik som är hållbar och gör skillnad under lång tid framåt. Vi behöver en levande landsbygd med förutsättningar att bedriva ett hållbart jordbruk, svenska bönder ska konkurrera på rättvisa villkor. Landsbygden är också själen i vårt parti. I Sverige ska alla kunna leva och förverkliga sina drömmar, oavsett var man bor. Vi vill ha jobb i hela landet. Därför arbetar vi för att hjälpa jobbskapandet i växande företag och de gröna näringarna.

Jordbruk

Vi behöver en levande landsbygd med förutsättningar att bedriva ett hållbart jordbruk, svenska bönder ska konkurrera på rättvisa villkor. Vi behöver förenkla, inte krångla till det, för de som äger skogen eller marken där vår mat produceras. Den svenska maten är världsberömd och vi ska vara stolta över den. Matproduktionen håller våra landskap öppna, samtidigt som den skapar kulturvärlden och ger nya jobb. När vi producerar mat i Sverige blir också transporterna kortare. Dessutom kan vi ställa högre krav på miljö- och djurskydd. Det är värden som är viktiga att skydda.

Grön tillväxt

Ett ansvarsfullt miljöarbete med en grön tillväxt, att uppnå effektivitet och resultat för miljön. Tillväxt och minskade utsläpp kan gå hand i hand. En levande landsbygd är förutsättningen för ett hållbart samhälle. Landsbygden är platsen för framväxten av den gröna energin. Oavsett om vi bor i staden eller på landsbygden, behöver hela landet bidra. Stad och landsbygd behöver varandra i omställningen till ett hållbart kretsloppssamhälle.

Företagare

Det är företagare som är våra jobbskapare, för att de ska kunna skapa nya jobb behövs enklare regler som fokuserar mer på tillväxt och mindre på krångel. Sverige ska vara världens bästa land att starta och driva företag i. Då behöver vi en företagspolitik som fokuserar mer på möjligheter och mindre på krångel och stärker företagarnas förutsättningar i hela Sverige. Dessutom behöver företagare få slippa många av de kostnader som de har idag, som alltför höga arbetsgivaravgifter. Så att pengarna istället går till att skapa nya jobb.

Försvar

Sverige är värt ett starkt försvar. Ett försvar som kan skydda vårt land, vår demokrati och oss som bor här. Men också ett försvar som kan hjälpa till med fred och säkerhet i världen. Centerpartiet har varit med och sett till att försvaret har fått mer pengar de senaste åren. Mycket mer kommer att behövas. Vi vill fortsätta bygga säkerhet tillsammans med andra. Vi måste våga ifrågasätta tidigare sanningar och göra upp med bilden av att Sverige skulle vara neutralt. För att Sverige ska kunna försvaras på bästa sätt behöver vi samarbeta med andra länder och organisationer – NATO, EU och i Norden.

Vård och omsorg

Skapa en jämlik sjukvård i hela landet. En vård som inte förbiser dolda kvinnosjukdomar som kroniska ödem (lymfödem, lipödem) och endometrios eller som saknar resurser, diagnos- och behandlingsmetoder. Mer resurser och ett förebyggande arbetssätt till barn och unga med psykisk ohälsa, både inom vård och skola. Oavsett var i landet du bor ska du ha tillgång till vård av hög kvalitet. Köerna i sjukvården måste kortas och det måste bli lättare att få tid hos en läkare när man är sjuk. Vårdpersonalens villkor måste bli bättre. Vi vill också att du som patient ska få ökade möjligheter att välja vård i hela landet.

Gårdsförsäljning

Det måste bli enklare för små bryggerier och andra hantverksmässiga dryckesproducenter att sälja sina varor på Systembolaget. Små bryggerier som har stora avstånd till sina närmaste större orter missgynnas idag av Systembolagets regelverk. Samma regler måste gälla i hela landet. Ett annat sätt att öka både tillgängligheten som stimulera företagande på landsbygden är att tillåta gårdsförsäljning. Under de senaste åren har det skett en kraftig framväxt av lokala mikroproducenter. Centerpartiet har länge drivit frågan om att den som yrkesmässigt tillverkar alkoholdrycker, efter tillstånd, ska kunna sälja alkohol i begränsade mängder.

Vad driver mig

Växa tillsammans

Grunden i Centerpartiets  politik är alla människors frihet och lika värde.
Därför är jag Centerpartist och jag känner en stor vördnad av att se människor växa och utvecklas. Vi ska lämna över ett starkt lokalsamhälle till barnen!

Nyfiken på mer

Centerpartiet

Centerpartiet på 3 minuter

Centerpartiet är ett grönt, frihetligt parti med fötterna på jorden. I mer än hundra år har vi slagits för att människor ska få bestämma mer själva. För att vi ska ha ett hållbart samhälle. Och för att man ska kunna bo och jobba i hela Sverige, för vi klarar oss inte utan varandra.

Vad kan Centerpartiet göra för mig?

Alla ska kunna bestämma över sitt liv genom egna och fria val. Du ska kunna skapa din egen framtid, oavsett var i landet du väljer att bo. Tillväxt och nya jobb skapas bäst om vi samtidigt tar ansvar för miljön. Utifrån det formar vi vår politik.