Välj en sida

#kryssahellmark #VAL2022

Hellmark 2022

De behövs politiker som vill påverka och vågar förändra. För oss är svaret tydligt.
Vi visar vägen framåt!

Bygga på något nyttKryssa hellmark
Bygga på något nytt

Rösta Hellmark 2022

Magnus Hellmark

Magnus kandiderar till riksdagen för Centerpartiet i Uppsala län i valet 2022.

Magnus är sedan valet 2018 aktiv inom kommunpolitiken i Enköping där han är invald i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.

Eva-Lena Hellmark

Lena kandiderar till regionfullmäktige i Uppsala län i valet 2022.

Lena är sedan valet 2018 aktiv inom regionpolitiken i Uppsala län där hon är invald i regionfullmäktige och patientnämnden.

#kryssahellmark  #val2022

Använd din rösträtt

%

Valdeltagande 2018

I en demokrati utgår den offentliga makten från folket. Vi har alla ett gemensamt ansvar för samhället vi lever i. Du kan påverka samhällsutvecklingen genom att rösta i de allmänna valen.

Hitta din närmaste vallokal här https://vallokaler.se

%

Personröster 2018

Vilka vi är

Det här är Hellmark

Frågor vi driver

Våra frågor

Landsbygdsperspektivet

Landsbygdsperspektivet är grundfundamentet i all vår politik och vi har ett särskilt engagemang i frågor som rör landsbygd, jobb och företag, vård och omsorg, grön tillväxt – Politik som är hållbar och gör skillnad under lång tid framåt. Vi behöver en levande landsbygd med förutsättningar att bedriva ett hållbart jordbruk, svenska bönder ska konkurrera på rättvisa villkor. Landsbygden är också själen i vårt parti. I Sverige ska alla kunna leva och förverkliga sina drömmar, oavsett var man bor. Vi vill ha jobb i hela landet. Därför arbetar vi för att hjälpa jobbskapandet i växande företag och de gröna näringarna.

Vård och omsorg

Dolda kvinnosjukdomar som kroniska ödem (lymfödem, lipödem) saknar resurser samt diagnos- och behandlingsmetoder. Mer resurser och ett förebyggande arbetssätt till barn och unga med psykisk ohälsa, både inom vård och skola. Oavsett var i landet du bor ska du ha tillgång till vård av hög kvalitet. Köerna i sjukvården måste kortas och det måste bli lättare att få tid hos en läkare när man är sjuk. Vårdpersonalens villkor måste bli bättre. Vi vill också att du som patient ska få ökade möjligheter att välja vård i hela landet.

Småföretagare

Det är småföretagarna som är våra jobbskapare, för att de ska kunna skapa nya jobb behövs enklare regler som fokuserar mer på tillväxt och mindre på krångel. Sverige ska vara världens bästa land att starta och driva företag i. Då behöver vi en företagspolitik som fokuserar mer på möjligheter och mindre på krångel. Dessutom behöver företagare få slippa många av de kostnader som de har idag, som alltför höga arbetsgivaravgifter. Så att pengarna istället går till att skapa nya jobb.

Grön tillväxt

Ett ansvarsfullt miljöarbete med en grön tillväxt, att uppnå effektivitet och resultat för miljön. Tillväxt och minskade utsläpp kan gå hand i hand. En levande landsbygd är förutsättningen för ett hållbart samhälle. Landsbygden är platsen för framväxten av den gröna energin. Oavsett om vi bor i staden eller på landsbygden, behöver hela landet bidra. Stad och landsbygd behöver varandra i omställningen till ett hållbart kretsloppssamhälle.

Gårdsförsäljning

Det måste bli enklare för små bryggerier och andra hantverksmässiga dryckesproducenter att sälja sina varor på Systembolaget. Små bryggerier som har stora avstånd till sina närmaste större orter missgynnas idag av Systembolagets regelverk. Samma regler måste gälla i hela landet. Ett annat sätt att öka både tillgängligheten som stimulera företagande på landsbygden är att tillåta gårdsförsäljning. Under de senaste åren har det skett en kraftig framväxt av lokala mikroproducenter. Centerpartiet har länge drivit frågan om att den som yrkesmässigt tillverkar alkoholdrycker, efter tillstånd, ska kunna sälja alkohol i begränsade mängder.

Försvar

Sverige är värt ett starkt försvar. Ett försvar som kan skydda vårt land, vår demokrati och oss som bor här. Men också ett försvar som kan hjälpa till med fred och säkerhet i världen. Centerpartiet har varit med och sett till att försvaret har fått mer pengar de senaste åren. Mycket mer kommer att behövas. Vi vill fortsätta bygga säkerhet tillsammans med andra. Vi måste våga ifrågasätta tidigare sanningar och göra upp med bilden av att Sverige skulle vara neutralt. För att Sverige ska kunna försvaras på bästa sätt behöver vi samarbeta med andra länder och organisationer – NATO, EU och i Norden.

Vad driver oss

Vi visar vägen framåt!

Valet kommer att stå mellan att ängsligt blicka tillbaka, eller att gå i spetsen för nya lösningar som gör Enköping och Uppsala ännu bättre. De behövs politiker som vill påverka och vågar förändra. För oss är svaret tydligt. Vi visar vägen framåt!

Nyfiken på mer

Centerpartiet

Centerpartiet på 3 minuter

Centerpartiet är ett grönt, frihetligt parti med fötterna på jorden. I mer än hundra år har vi slagits för att människor ska få bestämma mer själva. För att vi ska ha ett hållbart samhälle. Och för att man ska kunna bo och jobba i hela Sverige, för vi klarar oss inte utan varandra.

Vad kan Centerpartiet göra för mig?

Alla ska kunna bestämma över sitt liv genom egna och fria val. Du ska kunna skapa din egen framtid, oavsett var i landet du väljer att bo. Tillväxt och nya jobb skapas bäst om vi samtidigt tar ansvar för miljön. Utifrån det formar vi vår politik.